Ambitie

 

Mijn ambitie

OMZIEN MET EEN
  GOED GEVOEL...
 
”Het is mijn ambitie dat u en uw familie na een uitvaart 
de draad van het leven weer op kunnen pakken; 
een goed afscheid is daarom onontbeerlijk.
Zorg, betrokkenheid, integriteit en een jarenlange 
ervaring met alle gezindten.

Bij een sterfgeval en vragen over uitvaartverzorging 
kunt u een beroep op mij doen. 
Ongeacht welke verzekering. Dag en nacht”. Tel.: 0541 355 688
                                 John Wigger